Danske baner

Arkivfoto

 

OBS! Der tages forbehold for ændringer i priserne for brug af banerne

 

 

 

Hillerød 3D bane

Ca 24 mål på eng/skov. Der kan være lidt vådt, men der er bygget små broer i de mest sumpede områder. Hyggelig bane, hvor der både findes ko og slange blandt målene, men også ænder og hjorte. Fårene må der ikke skydes på…

Ikke mange bakker, så selv om konditionen ikke er helt i top, er banen til at klare.

Pris for en runde er 50,- som kan betales via mobilepay eller konto inden.

Sydjysk Buejægerlaug

Over 60 mål til 100,- kr. 20,- kr. for medlemmer af http://www.fadb.dk/ Danske Buejægere.

Mulighed for løbende mål.
Varieret bane, både op (lidt), ned (og fra forskellige platforme), lukket skov, åben mark og alle mulige kombinationer. Der er ikke så mange små dyr eller pinde placeret tæt ved, men til gengæld er der nogle langt væk! Da det er buejæger bane er der også udfordringer i form af grene, hældninger, stammer mm.
Stor opvarmningsbane.

http://llk.dk/uphxtu
http://www.sjbl.dk/

Favrskov – Traditionelle Bueskytter

24 mål, som bliver skiftet/roteret flere gange om året, så det er velholdte mål, som nok ikke står, hvor de stod sidst. 100,- kr.

Meget varieret med afstande, op/ned skud og et skydetårn. Hovedsagligt i skov, men også enkelte på mark. Hovedsagligt nordiske dyr og nogle kalkuner.

Der er desuden indskydningsbane.

Bemærk ingen compound buer, da det slider mere på dyrene.
http://favrskov-bueskytter.dk/

Vestjyske Buejægere

30 mål for 100,- kr. Buejæger bane, så det meste er dansk jagtbart vildt, samt på relevante afstande. Hvad der “mangler” i afstand, kommer til gengæld igen i form af udfordrende mål pga træer, buske, vinkler mm. Ved en del kan man kun ramme, hvis man sætter sig på knæ. Der er også skydetårn. Traditionelle skytter skal tænke ekstra meget over deres pilebane ved et par mål.

En del er på lyng, hvor man risikerer at pilen forsvinder et stykke ned hvis man ikke rammer, så det er ikke en oplagt begynderbane, men mere for skytten som er klar på at blive udfordret.

Der er indskydningsbane op til 50 meter og løbende mål.

http://www.vestjyske-buejaegere.dk/

 

Himbula – Himmerlands Bueskyttelaug
20 mål (2D/3D) til 25,- kr.

Buejægerbane med mål fra 3-45m! Ligger i bakket troldeskov, hvor man både skal ned i knæ og op i tårn for at ramme alle mål. Træstammer og grene er brugt som naturlige udfordringer. Der er dog to afstande/pinde sat op, så der er både til nye og øvede.

Himbula (Nordjylland) http://www.himbula.dk/velkommen

Pamhule 3D bane Haderslev

30 mål til 75,- kr.
Hovedsageligt nordiske dyr, samt kalkuner. Blandet juletræsplantage, skov og eng. Kan være meget mudret. Er også rimelig flad (dog med et par skydetårne) så den vilde kondition er ikke nøvendig.

www.iversen-import.dk/om-pamhule/pamhule-3-d-bane.html

 

3D banen Kongskilde, køb et kort, nyd naturen og bueskydning.

Facebookgruppen

Banen er beliggende ikke langt fra Sorø og Tystrup sø. Med tilkørsel efter Kongskilde friluftsgård ved Skælskørvej 40 (4180 Sorø, nedkørsel ad grusvejen umiddelbart efter huset, ved den store sten).

Området ved Kongskilde er unikt i sin geografi og botanik, det er en gammel grusgrav, der efter 30 år er groet til med en fauna. Hvor naturlig succession og en næringsfattig jordbund, har resulteret i en biotop der i sig selv er enestående og som rummer et væld af insekter, fugle, vildt, blomster og træer.
Beliggenheden og bevoksningen gør, at du kan skyde hele året, sommer og vinter. En runde forår og sommer falder naturligt ind i den almindelige udendørs sæson.  En runde  om vinteren, hvor banen er klædt i nyfalden sne har også sin charme og byder på gode oplevelser. Hvis man rammer målene og har valgt andre farver end hvid på pile og faner.

Udover selve banen er der shelter, læskur, bålplads, mulighed for camping og en meget enkel toiletvogn. Der er ikke drikkevand på området.

Banen må benyttes fra solopgang til solnedgang og reglerne for banen og områdets benyttelse, det man ikke må og det man skal, er slået op på opslagstavlen. Enkelte punkter bør dog understreges:

 • Der må ikke anvendes, eller medbringes Jagtspidser / broadheads på banen.
 • Kun skytter der er medlem af Bueskydning Danmark og som har købt adgangskort, må skyde på banen.
 • Før skydning påbegyndes skal flaget hejses, det ligger i postkassen.
  Husk den sidste skytte skal nedtage det igen, ved skydningens afslutning.
 • Den enkelte skytte skyder under egen sikkerhed, målområde og pilebane skal være frit for levende væsner. Området er ikke lukket for andre der ønsker at nyde naturen. Hundeluftere og hunde, der skal føres i snor, tæller således ikke som point.
 • Der må ikke udøves nogen form for jagt eller fiskeri i området.
 • Beplantningen må ikke beskæres/fældes.

 

Banen er –  som den står nu, udfordrende for alle og rummer en variation af målopstillinger. Der veksler mellem op/ned-, tunnelskud, skud med højdeforskel, mod og medlys, skud med optisk bedrag og tematiserede målopstillinger.

Vi har ved enkelte standpladser søgt at skabe målopstillinger, der viser en historie og hvor der er flere mål, der skal skydes fra den samme standplads. Ex. ulven der lurer på de to hjorte, bjørnene ved stenskrænten og bisonen og de to coyoter.

 

Banen består af en opvarmningsbane, der har en fast skydelinje med angivet højre og venstre begrænsning for skytternes standplads og tre målopstillinger på henholdsvis 5, 10, 20 og 30 meter.

Herudover to 3D mål, hvor skytten frit kan tage standplads i forhold til målet på den markerede sti.

3D banen har to runder. Den store runde – rundt om søen. Udgår lige overfor opvarmningsbanens skydelinje og består af 26 standpladser (1-26) og 34 mål. Følg den mærkede rute (med uret), rundt om søen.

Den lille runde. Udgår fra toppen af den lille grusbakke foran læskuret, den har 6 standpladser og 8 mål. Følg den mærkede rute fra den liggende bison ind i skovområdet.

Målopstillingerne vil af hensyn til holdbarheden, blive reduceret i vinterperioden.

Du kan holde dig opdateret om banens stand, så du ikke kører forgæves,
på Facebook ”3D banen Kongskilde”. Hvis du ikke er medlem, så anmod om det og bliv lukket ind.

Baggrunden for reetableringen af banen var en gruppe af bueskytter, der formede en arbejdsgruppe, udarbejdede projekt Kongskilde der er en kort redegørelse (plan) for reetablering af 3D banen Kongskilde, og indledte et frugtbart samarbejde med Bueskydning Danmark og dermed udviklingskonsulent er Kenn Romme.

Som et led i bestræbelserne på at skabe en god bane blev der den 1. april 2015 indført brugerbetaling på Kongskildebanen. Køb af kort, der skal bæres synligt, sker gennem din klub. Hvis du i tvivl så skriv til, info@bueskydningdanmark.dk, mærk emnefeltet Kongskilde,

Arbejdsgruppens målsætning var, at :

 • Skabe en ny bane med bedre faciliteter, indenfor de mulige økonomiske rammer.
 • Der – efter at brugerbetaling blev indført, blev købt min.100 adgangskort i 2015.
 • Gennemføre et sponsorstævne for Bueskydning Danmark.

Banen er reetableret, der er solgt 87 adgangskort og Sponsorstævnet er planlagt til at blive gennemført den 18. juli.

Der er kun tre ting tilbage, køb et kort, nyd naturen og bueskydning.

Advarsel!!

En runde på banen kan medfører en oplevelse af livsglæde, være sjov og stærkt vanedannende. Velmødt! Kongskildegruppen.

Bueskydning Danmarks 3D banen i Nørre Snede

Banen består af 15 mål.

Åbningstider:
Tirsdage fra kl. 14 til solnedgang
Fredage fra kl. 14 til solnedgang
Lørdage fra kl. 10 til solnedgang

Udendørsbanen kan ikke benyttes i perioden 1. oktober til 31. marts.
Alle skytter, der er tilknyttet Bueskydning Danmark, er velkomne til at benytte udendørsbanen på de ovennævnte eftermiddage og aftener i perioden 1. april til 30.september.

VIGTIGT! Banen må udelukkende benyttes på de ovennævnte tidspunkter, idet naboen – Skytteforeningen med lerdueskydning – benytter området i resten af tiden, og det siger ikke kun bang – bang, men det regner også med hagl ned over området.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok