TILMELDING PÅ BEGIVENHEDEN PÅ MEDLEMSSIDEN!!!!

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
I 3D Archery Denmark
Lørdag d.19. Maj 2018 kl 2000
I klubhuset ved Danish open stævnet

1. Velkomst ved Formanden
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Bestyrelsen har Div. Forslag til vedtægtsændringer (forslag til vedtægtsændringer kan ses på medlemssiden)
7. Fastsættelse af kontingent for 2019
8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
På valg er Formand (Michael Knudsen) Modtager genvalg.
Valg af bestyrelses suppleant
9. Valg af bilagskontrollør (Jørgen Poulsen) Modtager genvalg
10. Evt.

Foreningen er vært ved en Sandwich og en øl eller vand

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok